Το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (WCL-IT) είναι ένα από τα παλαιότερα  εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ECE) του Πανεπιστημίου Πατρών  που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ιδρύθηκε το 1967 και ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1969 με τον Καθηγητή Γιώργο Κοκκινάκη ως πρώτο διευθυντή. Από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Αύγουστο του 2018, διετέλεσε Διευθυντής ο ομότιμος καθηγητής Νίκος Φακοτάκης. Από τότε, Διευθυντής του WCL-IT είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουστάκας.

Η ερευνητική δραστηριότητα του WCL-IT καλύπτει τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς των επικοινωνιών, της επεξεργασίας ήχου δικτύωσης, της πολυδιάστατης επεξεργασίας σήματος, της τεχνητής νοημοσύνης, των πολυμέσων και της εικονικής πραγματικότητας. Η έρευνα υποστηρίζεται έντονα από ευρωπαϊκά, εθνικά και βιομηχανικά έργα, οδήγησε σε πολλές δημοσιεύσεις τόσο των βασικών όσο και των εφαρμοσμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν στην απονομή διαφόρων διδακτορικών διατριβών. Οι διδακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και αρκετών τομέων MSc βασίζονται στην αρχή της παροχής στους φοιτητές τόσο βασικών επιστημονικών γνώσεων όσο και  δεξιοτήτων σε πρωτοποριακούς και αναδυόμενους τομείς.