Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (WCL-IT) έχει αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ομιλίας και της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, της επεξεργασίας εικόνας, της τεχνολογίας ήχου και της ηλεκτροακουστικής. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το εργαστήριο στους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Υπολογιστών επικεντρώνονται στους παραπάνω τομείς.

Η διδασκαλία που προσφέρεται συμπληρώνεται από εργαστηριακές τάξεις, την επίβλεψη διπλωματικών διατριβών, τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του ERASMUS / SOCRATES, με τη συμμετοχή 15 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Το WCL-IT παρέχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στους παραπάνω τομείς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, ολοκληρώθηκαν 21 διδακτορικές διατριβές, ενώ 38 ακόμα επιβλέπονται στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων που αναλαμβάνονται.

Το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (WCL-IT) υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές τέταρτου και πέμπτου έτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε συνδέσμους προς σελίδες όπου ανακοινώνονται οι διπλωματικές εργασίες από τις ερευνητικές ομάδες του εργαστηρίου ενσύρματων τηλεπικοινωνιών.

Μπορείτε επίσης να βρείτε μια λίστα με τα 27 μαθήματα που σχετίζονται με το εργαστήριό μας παρακάτω:

Μαθήματα WCL