Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής

Πληροφορίες

Η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής (Ομάδα Ήχου) είναι μία από τις επτά ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Wire Communications (WCL), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ιδρύθηκε το 1989, όταν ο καθηγητής Ιωάννης Μουρτζόπουλος διορίστηκε στη θέση του λέκτορα.

Οι δραστηριότητες Ομάδας Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής περιλαμβάνουν Διδασκαλία, Έρευνα και Ανάπτυξη στους τομείς της Επεξεργασίας Σήματος Ψηφιακού Ήχου, Ηλεκτροακουστικής, Τεχνολογίας Ψηφιακού Ήχου και Ακουστικής δωματίου.

Η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής προσφέρει μαθήματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό ήχο και την ηλεκτροακουστική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκτός από αυτά τα μαθήματα, η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις διπλωματικές τους εργασίες στους παραπάνω τομείς και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές εφαρμογές υλοποίησης καθηκόντων μηχανικής.

Το Audio Group συμμετέχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων σε εφαρμογές ήχου και ακουστικής. Από το 1989, έχει αναπτύξει σημαντική έρευνα και διδακτική εμπειρία στους τομείς των επικοινωνιών, της επεξεργασίας ήχου και ομιλίας, των ηλεκτροακουστικών συσκευών και συστημάτων, του ακουστικού σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών χώρων. Η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής παρουσίασε αξιοσημείωτα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη πρωτοτύπων συσκευών και συστημάτων σε συνεργασία με την εθνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (SPHERE, SPHEAR, INSPIRE, HOARSE κ.λπ.), σε στενή συνεργασία με πολλά κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα.

.

Περισσότερες Πληροφορίες για την Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής: Audiogroup Site

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

AudioGroup

Wire Communication Lab.

Electrical and Computer Engineering Department

University of Patras

26 504 Patras, GREECE

Tel.: +30 261 099 17 22
Fax: +30 261 099 18 55
Copyright © AudioGroup
E-mail:
mourjop@upatras.gr