Ομάδα Οπτικοποίησης και Εικονικής Πραγματικότητας

Πληροφορίες

Η Ομάδα Οπτικοποίησης και Εικονικής Πραγματικότητας (VVR) ιδρύθηκε το 2012 και είναι μία από τις επτά ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (WCL-IT), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι δραστηριότητες της ομάδας VVR περιλαμβάνουν Διδασκαλία, Έρευνα και Ανάπτυξη στους τομείς των Γραφικών Υπολογιστών, της Εικονικής Πραγματικότητας, της Οπτικοποίησης, της Υπολογιστικής Γεωμετρίας, της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, Στερεοσκοπική Όραση, κ.λπ.

Η ομάδα VVR προσφέρει μαθήματα σχετικά με γραφικά υπολογιστών και υπολογιστική γεωμετρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκτός από αυτά τα μαθήματα, η ομάδα VVR προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το δίπλωμα και τις διδακτορικές διατριβές τους στους προαναφερθέντες ερευνητικούς τομείς.

Η ομάδα VVR συμμετέχει στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της ανίχνευσης σύγκρουσης, απτικής αλληλεπίδρασης, εικονικής προσομοίωσης και προσομοίωσης ανθρώπου, μοντελοποίησης παραμορφώσιμων αντικειμένων, στεροσκοπικής όρασης, οπτικοποίησης, αναζήτησης βάσει περιεχομένου 3D και βιομετρίας με εφαρμογή στους τομείς προσβασιμότητας, ευρετηρίασης , εικονική πραγματικότητα και γραφικά σε πραγματικό χρόνο. Το προσωπικό της ομάδας VVR παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα στους παραπάνω τομείς που οδήγησαν σε περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Μάθετε περισσότερα για τo VVR:

VVR Group Site