Ομάδα Δικτύων Επικοινωνίας, Θεωρίας Teletraffic και Εφαρμογών

Πληροφορίες

H Ομάδα Δικτύων Επικοινωνίας, Θεωρίας Teletraffic και Εφαρμογών ή, για απλότητα, ο Όμάδα Teletraffic, είναι μέρος του εργαστηρίου WCL-IT, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα.

H Ομάδα Δικτύων Επικοινωνίας, Θεωρίας Teletraffic και Εφαρμογών αποτελείται απο τα παρακάτω μέλη:
  • Prof. Michael D. LOGOTHETIS (Director)
  • Prof. Ioannis D. MOSCHOLIOS (Associate Professor at the University of Peloponnese)
  • Mr. Ioannis K. PAPANIKOS (Group Leader at Dialog Semicontactor)
  • Dr. Vassilios G. VASSILAKIS (Lecturer at the University of York, York, UK)
  • Dr. Ioannis S. VARDAKAS (Project Leader, Iquadrat, Barcelona, Spain.)
  • Mr. Georgios A. KALLOS (Research Engineer at British Telecom (BT), UK)
  • Mr. Michael K. SIDIROPOULOS (Telecommunications Engineer, Intracom, Greece.)
  • Mr. George E. FAKOS (PhD Student)