Ομάδα Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Δικτύων

Πληροφορίες

Η ομάδα μας εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα από το 2005. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία αρχιτεκτονικών και συστημάτων P2P που είναι επεκτάσιμα και προσαρμόσιμα στις συνθήκες του δυναμικού υποκείμενου δικτύου. Στην εργασία μας “Ενεργοποίηση της τοποθεσίας σε μια ισορροπημένη επικάλυψη P2P” παρουσιάζουμε μια αρχιτεκτονική DHT που εκμεταλλεύεται την τοποθεσία του δικτύου και ταυτόχρονα προσφέρει ένα πλαίσιο για την εξισορρόπηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην επικάλυψη χωρίς τον περιορισμό αυτής της διαδικασίας από τις απαιτήσεις της λειτουργικότητας δρομολόγησης του DHT. Στο “L-CAN: Δομημένη επικάλυψη με γνώμονα την τοποθεσία για ζωντανή ροή P2P” παρουσιάζουμε τους αλγόριθμους που αναπτύξαμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δομημένο γράφημα με γνώμονα την τοποθεσία μέσω της χρήσης κατανεμημένης βελτιστοποίησης. Παρουσιάζουμε επίσης εν συντομία την απόδοση της επικάλυψης στη ζωντανή ροή P2P.. Τέλος στη δημοσίευση “Σχετικά με την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό ενός συστήματος ζωντανής ροής P2P” αφαιρούμε το μοντέλο ζωντανής ροής και επισημαίνουμε τις αρχιτεκτονικές επιλογές που εκμεταλλεύονται τις παραμέτρους που προέρχονται από το μοντέλο μας. Αποδεικνύουμε επίσης την υψηλή απόδοση του συστήματός μας και τη σταθερότητά του σε δυναμικές υποκείμενες συνθήκες δικτύου και συμπεριφορά κόμβων.

Τα μέλη που συμμετέχουν στην ομάδα μας είναι: