Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Διεύθυνση

  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,

  Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα, Ελλάδα 26504

  Τηλέφωνο & Email

  Τηλέφωνο: +30 2610 996496, +30 2610 996480

  Fax: +30 2610 997336, +30 2610 991855

  Email: raniadou@upatras.gr